Belysning i skolan.

Vad innebär bra belysning i skolan?

Bra LED-belysning kan vara hälsosam för skolmiljön på flera sätt. 

  • För det första kan det hjälpa till att skapa en mer behaglig och inbjudande miljö för eleverna, vilket kan bidra till att förbättra deras trivsel och välbefinnande.
  • För det andra kan bra LED-belysning hjälpa eleverna att prestera bättre i skolan. Adekvat belysning kan hjälpa eleverna att se och fokusera bättre på skärmar och läroböcker, samt förbättra deras läsförmåga. Dessutom kan det hjälpa till att hålla eleverna mer vakna och alerta under lektionerna.
  • För det tredje kan bra LED-belysning bidra till att minska stress och trötthet hos eleverna. Naturligt ljus, kombinerat med korrekt installerade och justerade artificiella ljuskällor, kan hjälpa till att skapa en känsla av dagsljus och hjälpa eleverna att hålla rätt dygnsrytm.


Sammantaget kan bra LED-belysning bidra till att skapa en hälsosammare, mer trivsam och produktiv miljö för eleverna i skolan.

Vad innebär dålig belysning i skolan?

Dålig belysning i skolmiljö kan påverka skoleleverna på flera sätt. För det första kan det leda till trötthet och huvudvärk hos eleverna, vilket kan påverka deras förmåga att koncentrera sig och prestera väl i skolan. Dålig belysning kan också leda till synproblem, såsom ögonsträning och trötthet, vilket kan påverka elevernas läsförmåga och förmåga att utföra skriv- och skärmarbete.

Dålig belysning kan också påverka elevernas humör och välbefinnande. Mörka och glåmiga rum kan skapa en dyster och tråkig atmosfär, vilket kan leda till dåligt humör och minskad trivsel. Detta kan påverka elevernas motivation och förmåga att lära sig.

Dålig belysning kan också göra det svårt för eleverna att se och orientera sig, vilket kan öka risken för olyckor och fallolyckor.

Sammantaget kan dålig belysning ha negativa konsekvenser för elevernas hälsa, välbefinnande, prestanda och säkerhet, det är därför viktigt att skapa en adekvat belysningsmiljö i skolan för att främja elevernas välbefinnande och lärande.
 

Hur förbättras skolan med LED-belysning?

Det finns flera sätt att åtgärda dålig belysning i skolan, och LED-belysning är ett bra alternativ. Några förslag är:

  1. Installera LED-lampor: LED-lampor är kända för att vara energieffektiva och långvariga, vilket kan hjälpa till att minska kostnaderna för elektriska utgifter och även bidra till att minska miljöpåverkan.
  2. Använd rätt ljusfärg: LED-lampor finns i olika färger på färgtemperaturskalan, välj en som ger ett “dagsljus” som liknar det naturliga ljuset. Detta kan hjälpa eleverna att känna sig mer alerta och hålla sig vakna under lektionerna.
  3. Justera ljusstyrkan: LED-lampor kan vara dimbara, detta kan hjälpa eleverna att justera ljusstyrkan för olika aktiviteter och förhållanden, från läsning till skrivande och skärmarbete.
  4. Använd accentbelysning: LED-lampor kan också användas för att skapa accentbelysning på viktiga element som whiteboard och tavlor, för att hjälpa eleverna att se och fokusera på viktig information.
  5. Utnyttja naturligt ljus: Förbättra insynen till fönstren och använd solskydd för att maximera insläppet av naturligt ljus, detta kan hjälpa eleverna att känna sig mer alerta och minskar behovet av artificiell belysning.

Kontakta gärna oss för rådgivning och förbättring av er skolbelysning.

Kontakt
Find Us
Navigera

Meddelande/Offert