PARKERING

Risker med dålig belysning i mörk parkeringsmiljö.

Dålig belysning i bilparkering innebär att det finns för lite ljus eller ojämnt fördelat ljus i parkeringsområdet. Detta kan leda till flera problem, inklusive:

 1. Säkerhetsproblem: Dålig belysning kan göra det svårt för bilister att se och orientera sig i parkeringsområdet, vilket kan öka risken för olyckor och fallolyckor. Det kan också göra det svårt för bilister att se potentiella faror, som personer eller föremål som kan vara i vägen.
 2. Ökad brottslighet: Mörka och oupplysta parkeringsområden kan vara en inbjudande miljö för brottslingar, såsom inbrottstjuvar eller rånare.
 3. Mindre attraktivt: Dålig belysning kan göra parkeringsområdet mindre attraktivt för bilister, vilket kan leda till minskad användning och försämra det allmänna intrycket av området.
 4. Tekniska problem : Dålig belysning kan leda till slitage på lampor, vilket kan öka kostnaderna för underhåll och reparationer.
 5. För att åtgärda dålig belysning i bilparkering kan man installera LED-lampor eller andra energieffektiva lampor, justera ljusstyrkan och fördela ljuset på ett jämnt sätt. Det kan också vara bra att öka antalet lampor, eller att installera rörelse detektorer för att spara energi.

Bra belysning i parkeringsmiljö.

Det finns flera sätt att åtgärda dålig belysning i bilparkering genom att använda LED-belysning. Några förslag är:

 • Installera LED-lampor: LED-lampor är kända för att vara energieffektiva och långvariga, vilket kan hjälpa till att minska kostnaderna för elektriska utgifter och även bidra till att minska miljöpåverkan.
 • Använd rätt ljusfärg: LED-lampor finns i olika färger på färgtemperaturskalan, välj en som ger ett “dagsljus” som liknar det naturliga ljuset. Detta kan hjälpa bilister att se och orientera sig bättre i parkeringsområdet.
 • Justera ljusstyrkan: LED-lampor kan vara dimbara, detta kan hjälpa bilister att justera ljusstyrkan för olika ljusförhållanden, som vid olika tid på dygnet.
 • Använd accentbelysning: LED-lampor kan också användas för att skapa accentbelysning på viktiga element som parkeringsavdelningar, ingångar och utgångar.
 • Utnyttja Rörelse detektorer: LED-lampor med inbyggda rörelse detektorer kan hjälpa till att spara energi genom att endast tända när det är någon i parkeringsområdet.
 • Öka antalet lampor: Öka antalet lampor i parkeringsområdet för att förbättra belysningen och göra det säkrare och mer inbjudande.

Sammantaget kan LED-belysning vara ett bra alternativ för att åtgärda dålig belysning i bilparkering eftersom det är energieffektivt, långvarigt och kan anpassas för att skapa en optimal belysningsmiljö.

Kontakt
Find Us
Navigera

Meddelande/Offert