Varför är bra belysning viktig för hälsan?

“Bra belysning har en direkt påverkan för människors hälsa och immunförsvar enligt bred forskning hos arbetsmiljöverket och folkhälsomyndigheten.

Dagsljuset som LED-belysningen ger är liknande det som finns utomhus och innehåller alla våglängder av ljus som kroppen behöver för att reglera sin dygnsrytm. Detta kan hjälpa till att hålla människor vakna och alerta under dagen och minskar trötthet samt huvudvärk och detta är bara få exempel av många positiva fördelar med LED-belysning.

Risker med dålig belysning generellt.

Dålig belysning på arbetsplatser kan leda till många problem för anställda och kan ha negativa konsekvenser för arbetsmiljön. Här är några exempel på de faror som dålig belysning kan innebära:

  1. Ögonskador: Dålig belysning kan orsaka trötthet i ögonen, huvudvärk, synfel och skador på ögonen.
  2. Ökad olycksrisk: Dålig belysning kan göra det svårare att se och kan öka risken för olyckor på arbetsplatsen.
  3. Stress och trötthet: Dålig belysning kan göra det svårare att se och kan leda till stress och trötthet.
  4. Minskad produktivitet: Dålig belysning kan göra det svårare att se och kan leda till minskad produktivitet och ineffektivitet.
  5. Negativ inverkan på hälsa: Dålig belysning kan ha en negativ inverkan på hälsan genom att påverka dygnsrytmen och sömnmönstret, vilket kan leda till trötthet, humörproblem och andra hälsoproblem.
  6. Generellt kan det vara viktigt för arbetsgivare att tillhandahålla rätt belysningsnivåer och att välja rätt typ av belysning för att undvika dessa problem och skapa en säkrare och mer produktiv arbetsmiljö.
  7. Minskad försäljning: Dålig belysning är oinbjudande för kunder och försvårar för kunder att navigera i affärer och liknande miljöer.

Hälsofördelar med LED-Belysning.

LED-belysning kan ha positiva effekter på människors hälsa, beroende på hur den används. Ett av de viktigaste områdena där LED-belysning kan ha en positiv inverkan är i förhållande till dagsljus. Naturligt dagsljus har visat sig ha många fördelar för hälsan, inklusive att hjälpa till att reglera dygnsrytmen, förbättra humöret och öka vakenheten. LED-belysning kan efterlikna naturligt dagsljus och hjälpa till att återskapa dessa fördelar inomhus, vilket kan vara viktigt för personer som tillbringar mycket tid inomhus, såsom kontorsarbetare eller personer som bor i nordliga klimat.

LED-belysning kan också användas för att skapa specifika atmosfärer eller belysa specifika områden för att främja hälsan och välbefinnandet. LED-belysning kan t.ex användas för att minska bländning och skapa en mer avslappnande miljö för att hjälpa till att främja sömnen, eller för att skapa en ljusare och mer energisk atmosfär för att hjälpa till att öka produktiviteten och vakenheten.

Det är viktigt att notera att långvarig exponering för höga nivåer av blått ljus kan påverka sömnmönster och kan orsaka skador på ögonen. Därför är det viktigt att välja rätt belysningslösningar för att undvika hälsoproblem.

Kontakt
Find Us
Navigera

Meddelande/Offert